U svijetu konstantnih promjena i sve veće konkurencije, Lirose d.o.o. Rijeka teži biti partner koji će svojim klijentima pomoći u pronalaženju najučinkovitijih rješenja koje sa sobom nosi suvremeno poslovanje. S nama dobivate kompletan paket usluga koje se međusobno nadopunjuju, a sve s ciljem da zajedno poslujemo što kvalitetnije. Obzirom na dugogodišnje iskustvo u računovodstvenom, financijskom, informacijskom i normativnom segmentu možemo klijentima ponuditi široki spektar usluga poslovnog savjetovanja koje ćemo uspješno, ne samo osmisliti, nego i implementirati.

Financije

 • Poslovno izvještavanje
 • Poslovno planiranje
 • Evaluacija poslovanja
 • Due diligence

IT

 • Adaptacija našeg programskog paketa
 • Integracija programskih rješenja
 • Optimizacija sustava
 • Projektiranje IT sustava
 • Izrada IT rješenja

Sustavi upravljanja

 • ISO 9001 implementacija Sustava upravljanja kvalitetom
 • ISO 50001 implementacija Sustava upravljanja energijom
 • ISO 12620 implementacija Sustava Agregata za beton
 • ISO 13485 implementacija Sustava upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda
 • ISO 14001 implementacija Sustava upravljanja okolišem
 • ISO 22000 implementacija Sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • ISO 17025 implementacija Općih zahtjeva za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
 • ISO 27001 implementacija Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću
 • ISO 45001 implementacija Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
 • ISO 50001 implementacija Sustava upravljanja energijom
 • SCC implementacija zahtjeva u svrhu smanjenja nepoželjnih događaja